2018.12.29 - Ostatnie pożegnanie śp. Edwarda Sobieckiego

W sobotę, 29 grudnia 2018 r. w Kościele Św. Wojciecha odbyły się uroczystości pogrzebowe Edwarda Sobieckiego. W uroczystościach udział wzięły delegacje miasta z prezydentem Januszem Stankowiakiem, Przewodniczącą Rady Miasta Anną Benert, delegacje powiatu, gminy, naszego szwadronu oraz poczty sztandarowe. Po mszy świętej, kondukt przeszedł ulicami miasta na cmentarz (Stary) przy ul. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich.

25 grudnia b. r. w wieku 72 lat, zmarł nagle Edward Sobiecki - dyrektor Starogardzkiego Klubu Biznesu - Związku Pracodawców, aktywny działacz w środowisku starogardzkiego biznesu, członek Społecznego Komitetu Budowy Obwodnicy Starogardu Gdańskiego.
Edward Sobiecki od lat był związany ze Starogardzkim Klubem Biznesu, gdzie pełnił funkcję dyrektora. Jego praca, zaangażowanie i wkład w funkcjonowanie klubu, jak podają jego członkowie, był nieoceniony. Był bardzo oddany sprawom miasta Starogard Gdański i przedsiębiorców.
Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy współczucia.

2018.12.27 - Inauguracja wystawy "Leon Janta-Połczyński (1867-1961) - senator i minister"

Dnia 27 grudnia 2018 r. odbył się wernisaż wystawy biograficznej poświęconej Leonowi Jancie-Połczyńskiemu, a wystawę można zwiedzać do 24 stycznia 2019 r. w godzinach pracy muzeum tj. Pn-Pt w godz. 10.00-15.00. Przypominamy też o możliwości indywidualnego umówienia zwiedzania. Wstęp bezpłatny! 

Patronat Honorowy nad wystawą objął: Senator RP Antoni Szymański. Ekspozycja została użyczona przez Dyrekcję Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi, której patronem jest Leon Janta-Połczyński.
Leon Janta-Połczyński urodził się 25 maja 1867 roku w Wysokiej k. Tucholi w rodzinie ziemiańskiej o dużej pozycji społecznej. Ukończył gimnazjum chojnickie, w którym przynależał do tajnej organizacji filomańskiej. Studiował w Krakowie, Berlinie, Paryżu. Jako prawnik uzyskał doktorat na uniwersytecie w Jenie (1890). Po odbyciu praktyki sądowej wrócił do Wysokiej, by objąć zarządzanie majątkiem rodzinnym. Szybko zaangażował się w działalność polskich organizacji gospodarczych i społecznych. Wspólnie z innymi miejscowymi działaczami narodowymi organizował Spółkę Parcelacyjną, spółki handlowe "Kupiec" i "Rolnik". Działał w Banku Ludowym. Od 1898 r. był Patronem kółek rolniczych na Pomorzu. W latach 1905 - 1919 wydawał i redagował tygodnik "Kłosy", który był organem pomorskich kółek rolniczych. Przy jego pomocy finansowej i posła Romana Połczyńskiego wychodziła "Gazeta Gdańska". W 1914 r. zorganizował w Tucholi Walny Zjazd Delegatów Kółek Rolniczych z Pomorza i Wielkopolski. Wszystkie te spółki gospodarcze, handlowe i prasa miały za zadanie chronić polskie interesy i konkurować ekonomicznie z ludnością niemiecką. Leon Janta-Połczyński był rzecznikiem zachowania w polskich rękach dóbr ziemskich. W 1911 r. wykupił majątek Zbeniny, koło Chojnic. Jego żoną była Maria z Komierowskich. Podczas I wojny światowej utrzymywał kontakty z działaczami niepodległościowymi w Wielkopolsce i na Śląsku, po wojnie zaś jako członek Rady Narodowej byłego zaboru pruskiego i delegat rządu polskiego wyjeżdżał na konferencję pokojową do Paryża jako ekspert w sprawie przynależności Pomorza do Polski. Następnie był podsekretarzem stanu w Ministerstwie byłej Dzielnicy Pruskiej w Poznaniu (1919-1921). W senacie pierwszej kadencji przewodniczył klubowi Chrześcijańsko-Narodowe Stronnictwo Rolnicze. Po przewrocie majowym przeszedł na stronę sanacji. Z jej ramienia był senatorem w latach 1930-1935. Od 16 stycznia 1930 r. do 23 marca 1932 r. był ministrem rolnictwa. W tej roli zapoczątkował ułatwienia dla drobnych rolników przez spłatę zadłużeń i interwencyjny skup nadwyżek zbożowych przez państwo. Na stanowisku ministra był rzecznikiem ingerencji rządu w sprawy gospodarki rolnej jako próby przyspieszenia wyjścia z kryzysu. Przewodniczył Związkowi Ziemian Pomorskich i reprezentował ich interesy wobec władzy centralnej. Po odejściu ze stanowiska reprezentował Polskę na kongresach międzynarodowych poświęconych sprawom rolnym. W latach 1948-1959 był organizatorem i dyrektorem Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Leon Janta-Połczyński odznaczony został wieloma orderami zagranicznymi i polskimi, m.in.: Komandorią z Gwiazdą Polonia Restituta (1938). Zmarł 20 lipca 1961 r. w Poznaniu, a pochowany został w rodzinnym grobowcu w Raciążu. (Cyt. za http://zsliatuchola.pl/patron)

2018.12.22 - Szwoleżerska Wigilia

W dniu 22 grudnia 2018 roku, odbyła się „Szwoleżerska Wigilia” w historycznym budynku Kasyna Oficerskim 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. Spotkanie to rozpoczął zgodny z tradycjami kawaleryjskimi opłatek z naszymi wiernymi towarzyszami - końmi, które stacjonują w "Stajni Hubertus". Po opłatku, przenieśliśmy się do Kasyna Oficerskiego by tam, po przywitaniu zgromadzonych przez dowódcę pułku - rtm. Krzysztofa Landowskiego podzielić się opłatkiem w szwoleżerskim, rodzinnym gronie. Dowódca podziękował za wsparcie Rodzinie Szwoleżerskiej, a także szwoleżerom za tegoroczną współpracę, w tym  szwol. Konrad Grudzień został awansowany na stopień kaprala w uznaniu zasług w służbie szwadronu. Po odczytaniu przez kapelana szwadronu wersów Pisma Świętego oraz krótkiej modlitwie i odśpiewaniu kolędy, wszyscy obecni przełamali się opłatkiem składając sobie świąteczne oraz noworoczne życzenia. To spotkanie zakończyła wspólna, szwoleżerska wieczerza wigilijna.

2018.11.11 - Święto Niepodległości

Dokładnie 100 lat temu Polska odzyskała niepodległość. W całym kraju z tej okazji odbywa się wiele uroczystości, marszy i okolicznościowych koncertów. Starogard Gdański również uczcił to wielkie narodowe święto.

Tradycyjnym elementem 11 listopada jest w naszym mieście coroczne spotkanie przy pomniku Niepodległości na ul. Paderewskiego. W tym roku poprzedził je wspólny przemarsz mieszkańców ulicami Starogardu. Pochód prowadzili konno członkowie naszego Szwadronu Kawalerii im. 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. Przed nami ruszyła Orkiestra Dęta Starogardzkiego Centrum Kultury. Przy dźwiękach granej przez nią muzyki przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztandarowe, delegacje najważniejszych instytucji oraz mieszkańcy miasta zaopatrzeni w flagi, flagietki i kotyliony udali się na uroczystości. Starogard przystroił się w biało-czerwone barwy.


Uroczysta paradę poprowadziła nasza asysta konna

 

Uroczysta parada rozpoczęła w Starogardzie obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
 

– Listopadowa rocznica odzyskania przez Polskę swojej utraconej niepodległości, a w tym roku szczególna ze względu na 100-lecie tego historycznego zwrotu w naszej historii to piękna okazja do refleksji nad dziejami narodu i państwa polskiego. Od lat jest także sposobnym wyzwaniem dla naszego pokolenia, dla spadkobierców heroicznego dzieła walki minionych pokoleń o zachowanie tożsamości narodowej wobec zagrożeń wynarodowienia przez lata zaborów. Wierności Ojczyźnie w latach zniewolenia, czy też ofiarnej walki z przemocą wroga oraz wytrwania w najczystszych ideałach duchowych i patriotycznych – w swoim wystąpieniu powiedział Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak.

Okolicznościowe przemówienie z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości wygłosił prezydent miasta Janusz Stankowiak
 

– Odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności było niewątpliwie dziełem wyjątkowej wagi. Stało się owocem potężnych przemian, którym ulegała Europa wskutek kryzysu potęg militarnych starego świata, upadku monarchii zaborczych, przemian ideowych i wyłonienia się radykalnych wzorów ustrojowych. Nie umniejsza to roli sprzymierzeńców polskiej sprawy, chociażby tak symbolicznych aktów deklaratywnych, jak słowa wsparcia ze strony prezydenta Woodrowa Wilsona. Ważnych i pomocnych zwłaszcza wobec niechętnych Polsce mężów stanu i polityków wygrywających polską kartą swoje interesy. Tym większą zasługę należy uznać po stronie tych bojowników niepodległości, bez względu na ich polityczne sympatie i przekonania, którzy ostatecznie urzeczywistnili restytucję polskiego państwa i wprowadzili wolną, niepodległą i suwerenną Polskę na mapę świata XX wieku. Niech trwają w naszej pamięci w chwale zasług dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej – zakończył prezydent Starogardu.

Poseł na Sejm RP Jan Kilian złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem Niepodległości w Starogardzie Gdańskim
 

– Dziś 11 listopada. Jesteśmy pod biało-czerwoną flagą, pamiętając, że Polskę odbudowały podobieństwa, a różnice zeszły na dalszy plan. Niech tym, co nas łączy będzie radość z Polski i duma z polskości. Niech to dzisiejsze święto jest okazją, by pokazać, że potrafimy godnie świętować niepodległość pod biało-czerwonymi sztandarami. Wszyscy jesteśmy jedną drużyną. Minęło 100 lat od dnia, w którym ogłoszono niepodległość Polski. Jeden z ówczesnych premierów Jędrzej Moraczewski tak opisuje panujący wtedy nastrój: „Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili (…) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte się doczekało (…)”. Tę upragnioną wolność epatowano w całej Polsce. Również u nas, aczkolwiek trochę później, w 1920 roku – mówił poseł na Sejm RP Jan Kilian.


W uroczystościach uczestniczył nasz poczet sztandarowy

 

Harcmistrz Wojciech Mokwa pełnił rolę mistrza ceremonii
 

Uroczystość prowadził harcmistrz Wojciech Mokwa ze starogardzkiego Hufca ZHP. O oprawę muzyczną zadbali uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza pod kierownictwem Wojciecha Piskorskiego.

Po złożeniu wiązanek kwiatów pod pomnikiem Niepodległości, na Rynku odbyła się uroczysta msza św. w intencji ojczyzny, a tuż po niej Teatr „Kuźnia Bracka” wspólnie z mieszkańcami śpiewał piosenki patriotyczne.

Fot. Magdalena Dalecka

 

2018.11.01 - Pamięci tych którzy odeszli..

Dzień Wszystkich Świętych to czas refleksji i zadumy.
Zatrzymajmy się na chwilę i uczcijmy pamieć o tych, którzy już od nas odeszli.  Choć już ich z nami nie ma, to pamiętajmy o dzielnych bohaterach naszej historii... 

PAMIĘCI KAWALERZYSTOM
2. PUŁKU UŁANÓW LEGIONÓW POLSKICH
ORAZ
2. PUŁKU SZWOLEŻERÓW ROKITNIAŃSKICH