Nasza oferta

Super atrakcja:

 • asysta konna dla Młodej Pary podczas ślubu
 • zaprzęg parokonny dla Pary Młodej powożony przez szwoleżerów !!!

Imprezy plenerowe:

I. Miejsce.

Każde - zaproponowane przez zamawiającego.

 

II. Skład ilościowy uczestników programu.

Szwadron Kawalerii im.2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich  zgodnie z wymogami  Federacji Kawalerii Ochotniczej podległej Ministerstwu Obrony Narodowej opiera się na Regulaminach Kawalerii II RP , w których najmniejszym oddziałem kawalerii jest sekcja składająca się z 6 ułanów i koni prowadzona przez dowódcę oddziału na 7 koniu. Wielkość ta  uwarunkowana jest  musztrą konną rozpisaną w w/w Regulaminie oraz mobilnością oddziału. Skład ilościowy oddziału powiększa się o następne 6-osobowe sekcje pozostając przy jednym dowódcy. Dochodząc w ten sposób do plutonu 19 konnego, który nasz szwadron jest w stanie wystawić.

Poniżej podajemy propozycje ilościowe udziału Szwadron Kawalerii im.2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w uroczystości,  nie wliczając w to obsługi pieszej, która wacha się w przedziale ilościowym od 2 - 6 ułanów.

 • jedna sekcja: 6 ułanów  na 6 koniach  prowadzona przez dowódcę na 7 koniu;
 • dwie sekcje: 12 ułanów na12 koniach prowadzona przez dowódcę na 13 koniu;
 • trzy sekcje: 18 ułanów na 18 koniach prowadzona przez dowódcę na 19 koniu.

 Ponadto w skład szwadronu wchodzi pododdział kolarzy w sile dwóch sekcji.

 

III. Proponowany przebieg programu.

1.   Prezentacja Szwadronu - całość programu przy narracji i odpowiednim podkładzie muzycznym zabezpieczonym przez Szwadron Kawalerii;
2.   Pokaz konnej musztry paradnej (układ choreograficzny przy podkładzie muzycznym);
3.   Pokazy władania szablą i lancą:

 • szabla: (ścinanie łóz z pozorników różnymi technikami);
 • cięcie z góry;
 • cięcie w prawo;
 • cięcie z dołu;
 • cięcie od ucha  w dół;
 • pchnięcie w przód;
 • Pokaz władania lancą:
  • zbieranie pierścieni;
  • pokaz zmiany położenia lancy;
  • młyniec;

4.   Pokaz szarży kawaleryjskiej - w zależności od warunków terenowych- w szyku rozwiniętym;
5.   Prezentacja wyposażenia kawaleryjskiego;
6.   Prezentacja zaprzęgu polowego działa ppanc.Bofors wz.36;
7.   "I ty zostań ułanem" czyli zaciąg rekrutów (uczestnicy od 5 do 100 lat) do Szwadronu;
8.   "Z ułańską fantazją" -gry i zabawy dla całych rodzin;
9.   "W ułańskim siodle" - przejażdżki na kawaleryjskich wierzchowcach;
10.   Pasowanie nowych ułanów;
11.   Galeria uzbrojenia i umundurowania ułanów września 1939 roku w oznakowanym namiocie;
12.   Zwiedzanie obozowiska kawaleryjskiego;

Na życzenie organizatora Szwadron może wziąć udział w defiladzie (w uroczystym przemarszu, poprowadzić uroczystość, wystawić honorowe warty) we wskazanym miejscu oraz być wykorzystany do zadań zleconych w czasie uroczystości;

Grochówka z wojskowej kuchni polowej w uzgodnieniu z organizatorem;

W czasie programu Szwadron Kawalerii może prezentować się w umundurowaniu garnizonowym lub polowym zgodnie z regulaminami Kawalerii II RP z roku 1938;

 

Całkowity czas trwania pokazu: 0,5 - 4 godziny w różnych blokach programowych.

 

IV. Analiza kosztów.

Koszt udziału Szwadronu Kawalerii w uroczystościach lub imprezach jest uzgadniany przez strony przed wydarzeniem i jest dostosowany do programu, umundurowania,  ilości koni oraz ułanów, odległości od miejsca postoju Szwadronu (koszt transportu koni ułanów) a także możliwości zamawiającego.

 

UWAGA!

Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia odpowiedniego i bezpiecznego miejsca do pokazu. Organizator zobowiązany jest również do zapewnienia bieżącej wody dla koni oraz jednego ciepłego posiłku dla ułanów biorących udział w programie.