Warszawskie obchody 105-lecia szarży pod Rokitną

Wprawdzie daleko od starogardzkiego garnizonu, ale bardzo uroczyście obchodziliśmy w Warszawie 105 rocznicę szarży pod Rokitną, będącą naszym Świętem Pułkowym.
Nasz 2 pułku Szwoleżerów Rokitniańskich reprezentował por. KO Andrzej Żółkiewski wnuk rtm. Hamulińskiego, wraz z „warszawską” częścią Rodziny Pułkowej, w której przybyli; wnuczka rtm. Adama Linsenbartha, p. Anna Gajowniaczek wraz z mężem, wnuk ostatniego poległego w kampanii wrześniowej oficera Pułku p. Adam Jabłoński z zięciem oraz następni potomkowie rtm. Stanisława Hamulińskiego, wnuczka Barbara Leśniewska, wnukowie Jan i Hubert Żółkiewscy oraz prawnuczka Małgorzata Ostaszewska.
Niestety pandemia i długi weekend ograniczyły delegacje Federacji Kawalerii Ochotniczej do rtm. KO Adama Sujeckiego z 1. p. uł. Krechowieckich oraz szwol. Krzysztofa Chabera z 1.p.szwol. Józefa Piłsudskiego.
 Z racji wielkiego znaczenia bitwy w historii, obchody warszawskie miały niezwykle prestiżowy charakter i zaszczycone zostały przez ważnych gości.
Święto rozpoczęła msza św. w intencji poległych podczas szarży ułanów 2 p. uł. Legionów, późniejszego 2 p. szwol. Rokitniańskich, odprawiona w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.
We mszy św. uczestniczyli, delegat Prezydenta Rzeczypospolitej Michał Wołłejko, delegat premiera Rzeczypospolitej, wicewojewoda mazowiecki, Sylwester Dąbrowski, posłanka Małgorzata Gosiewska, min. ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz dowódca Garnizonu Warszawa gen. dyw. Robert Głąb.
Po mszy św. został odczytany list od Premiera. Pan Premier szczególnie mocno podkreślił wpływ czynu bojowego pod Rokitną na świadomość historyczną oraz postawę patriotyczną następnych pokoleń młodzieży polskiej.
Po mszy św. zgromadzeni udali się na pl. Piłsudskiego, by pod Grobem Nieznanego Żołnierza złożyć wieńce w asyście żołnierzy Pułku Reprezentacyjnego WP.
Delegacje składające wieńce otwierał delegat Pana Prezydenta, następnie Pana Premiera, potem Sejmu RP, p. poseł Gosiewska, Dowódca Garnizonu Warszawa, gen. dyw. Robert Głąb, a w dalszej kolejności, delegat Prezydenta m. st. Warszawy oraz nasza delegacja składając piękny wieniec.
Po złożeniu wieńców delegaci wpisywali się do Księgi Pamiątkowej Dowództwa Garnizonu Warszawa. W imieniu naszej delegacji swój podpis złożył por. KO Żółkiewski.
 Trzeba tu nadmienić, że wieniec naszej delegacji został zaprojektowany przez chor. Andrzej Klimczuka, który znalazł także kwiaciarnię, która wieniec wykonała, co nie było rzeczą prostą.
Po zakończeniu uroczystości pod Grobem Nieznanego Żołnierza, por. Żółkiewski wraz z Rodzina Pułkową, udali się do pobliskiego kościoła św. Krzyża, gdzie złożono piękna wiązankę kwiatów, pod tablica pamiątkową poświęconą ułanów 2. uł. Legoinów oraz 2. p. szwol. Rokitniańskich.
Wiązankę przygotował i złożył Antoni Jabłoński.
Na tym uroczystość zakończono.
Obchody warszawskie uświetnili swoją obecnością ludzie znani i ważni, co było możliwe dzięki ich stałej obecności w stolicy.
Dzisiejsze obchody 105 rocznicy bitwy pod Rokitną zyskało godną oprawę państwową.
 Przybyli reprezentanci Prezydenta i Premiera i Sejmu RP, wysoki rangą wojskowy jako delegat MON, minister do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych czy przedstawiciel Prezydenta Warszawy.
Świadczy to o wielkim znaczeniu jakie dla Polski, dla naszej świadomości historycznej, poczucia godności narodowej, dla budowania poczucia patriotyzmu, odgrywa wielki czyn bojowy jakim była szarża pod Rokitną. Szarża opiewana w pieśniach i będąca tematem dzieł malarskich, szarża, której znaczenia nie da się przecenić.
Dobrze, że są takie Święta, a my możemy w nich uczestniczyć!
por. KO Andrzej Żółkiewski

Święto Pułkowe - Czerwiec 2020 r.

Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im. 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, w związku z obecną sytuacją i ogłoszonym stanem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, a także dobrem społecznym, informuje, iż Święto Kawalerii w Starogardzie Gdańskim, pierwotnie planowane w dniach 13-14.06.2020 r. nie odbędzie się w powyższym terminie. Jednakże stowarzyszenie, mając na uwadze swoje cele statutowe – w tym kultywowanie i kontynuowanie tradycji kawalerii i jazdy polskiej, a w szczególności 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich oraz tegoroczną 105 rocznicę bohaterskiej szarży pod Rokitną, podjęło decyzję o realizacji Święta Pułkowego w późniejszym okresie, jednocześnie je rozbudowując i dzieląc na etapy w sposób zapewniający bezpieczną organizację w/w przedsięwzięć w dobie zagrożenia epidemicznego.
Dla uczczenia 105 rocznicy szarży pod Rokitną - 13.06.2020 r. w sobotę o godz. 12:00 nastąpiło złożenie symbolicznych wiązanek w miejscach pamięci oraz grobach szwoleżerów:
W Starogardzie Gdańskim
pod tablicą i pomnikiem poległych szwoleżerów, a także szwoleżerskich mogiłach. W uroczystościach wziął udział prof. Adam Linsenbart - prezes Rodziny Pułkowej. Nad grobami Dowódców Pułku odbył się capstrzk. Na grobach szwoleżerów i miejscach pamięci złożyliśmy symboliczne bukiety kwiatów i zapaliliśmy znicze.
W Warszawie 
W 105. rocznicę szarży pod Rokitną reprezentując ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, dowódca Garnizonu Warszawa gen. dyw. Robert Głąb, złożył kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza pamiętając o heroizmie i poświeceniu polskich ułanów walczących podczas I wojny światowej. Uroczystość poprzedziła msza święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, sprawowana w intencji poległych i zmarłych ułanów 2. Szwadronu Legionów Polskich.
 
Na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
Natomiast 14.06.2020 r. w niedzielę o godz. 13:30 w kościele św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim odprawiono Mszę Świętą sprawowaną w intencji poległych szwoleżerów z udziałem ks. Józefa Picka - dziekana dekanatu starogardzkiego oraz pocztów sztandarowych: Szwadronu Kawalerii im. 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich oraz 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej.  

85. rocznica śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego

12 maja 1935 roku zmarł Józef Piłsudski - twórca i budowniczy niepodległej Polski.
Marszałek Józef Piłsudski konsekwentnie realizował ideę zbrojnej walki o wolność Rzeczypospolitej. Zainicjował stworzenie Związku Walki Czynnej i organizacji strzeleckich przed I wojną światową. Dowodził I Brygadą Legionów i bił się o niepodległość z Rosją. Później rzucił wyzwanie Niemcom i Austro-Węgrom, które uwięziły go w twierdzy w Magdeburgu. W listopadzie 1918 r. z woli narodu został Naczelnikiem Państwa i rozpoczął proces budowy państwowości polskiej oraz Wojska Polskiego. Jako Naczelny Wódz poprowadził żołnierzy do walki o wschodnią granicę Rzeczypospolitej.
Jego śmierć 12 maja 1935 roku była szokiem. Uroczystości pogrzebowe miały podniosły charakter. Po śmierci Marszałka salon Pałacu Belwederskiego zamieniono na kaplicę żałobną, gdzie przy wojskowej asyście honorowej na katafalku spoczywało ciało zmarłego. 17 maja 1935 r. pociąg wiozący ciało Piłsudskiego ruszył do Krakowa, a na jego trasie zgromadziły się tysiące ludzi, by oddać mu hołd. Po mszy, którą celebrował abp Sapieha, generałowie znieśli ciało Marszałka do krypty św. Leonarda na Wawelu, a działa ustawione na wawelskim wzgórzu oddały 101 strzałów. W całym kraju zapanowała trzyminutowa cisza. „Cieniom królewskim przybył towarzysz wiecznego snu. Skroń jego nie okala korona, a dłoń nie dzierży berła. A królem był serc i władcą doli naszej” – mówił w czasie uroczystości pogrzebowych Prezydent RP Ignacy Mościcki. Szacuje się, że w pogrzebie Marszałka wzięło udział około 100 tys. osób. W 1937 r. na polecenie abp. Adama Sapiehy trumna ze szczątkami Marszałka Piłsudskiego została przeniesiona do krypty pod wieżą Srebrnych Dzwonów.
Osobne uroczystości odbyły się w Wilnie, gdzie urna z sercem Marszałka została wmurowana w ścianę kościoła św. Teresy. W pierwszą rocznicę śmierci serce Piłsudskiego złożono w grobie jego matki na cmentarzu na wileńskiej Rossie.

Wielkanoc A.D. 2020

2020.01.28 - 100. Rocznica powrotu Pelplina do macierzy

28 stycznia 1920 r. oddziały Frontu Pomorskiego wkraczając do Pelplina dokonały jego przyłączenia do Polski. Po blisko 148 latach zaboru pruskiego Pelplin powrócił na łono ukochanej Ojczyzny. W 2020 r. mija dokładnie sto lat od tego historycznego wydarzenia.
Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.25 pod dworcem PKP, gdzie zebrała się młodzież z okolicznych szkół oraz mieszkańcy Pelplina. Wszyscy oczekiwali na przybycie dowódcy Frontu Pomorskiego – Gen. Józefa Hallera, który historycznie przybył do Pelplina tydzień po oficjalnym wyzwoleniu. Radości nie było końca, gdy przyjechał pociąg wraz z generałem. Po oficjalnym powitaniu Haller przemówił do mieszkańców, po czym wsiadł do podstawionej bryczki, by uroczyście przejechać przez miasto.
Odświętnie przyozdobionymi ulicami miasta ruszyła defilada.

fot. S. Michalski