2016.06.11 - Święto kawalerii: Akademia w kinie "Sokół"

11 czerwca obchody Święta Pułku oraz jubileusz 10-lecia powstania naszego Stowarzyszenia zainaugurowała uroczysta akademia w starogardzkim kinie „Sokół”

Współgospodarzami uroczystości byli:

 • Prezydent Miasta Starogard Gdański – p. Janusz Stankowiak
 • Wójt Gminy Starogard Gdański - p. Stanisław Połom
 • Starosta Starogardzki - p. Leszek Burczyk.

Przybyło wielu naszych gości honorowych:

 • Pełniący Obowiązki Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - Minister Jan Józef Kasprzyk
 • Pan Krzysztof Trawicki- v-ce Marszałek Województwa Pomorskiego
 • gen. bryg. Krzysztof Makowski – honorowy Prezesa naszego Stowarzyszenia
 • Pani Anna Czech – Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 • Pan Jan Kilian – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 • Pan Senator Antoni Szymański
 • Pan prof. Adam Linsenbarth – Przewodniczący Rodziny Pułkowej
 • Pani Karola Skowrońska – Przewodnicząca Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu
 • Pan Stefan Lubawski – Dyrektor Zarządzający Polpharma S.A.
 • Pan Władysław Kubiak - szwoleżer 2 Pułku, weterana całego szlaku pułku we wrześniu 1939 r.
 • Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Starogardzie, któremu przewodniczy Prezes Bractwa p. Leszek Magnuszewski
 • płk. Andrzej Płocha – Komendant Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku
 • ppłk Janusz Okulus – Dowódca Batalionu 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie
 • ppłk Jan Urbański
 • płk Stanisław Skrzypski - Prezes Oddziału Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP
 • Oraz dowódcy jednostek wojskowych i pododdziałów 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.


Gościliśmy także Zarząd Federacji Kawalerii Ochotniczej Rzeczypospolitej z Panem rtm. Tadeuszem Kühnnem na czele oraz wszystkich kawalerzystów z formacji kawalerii ochotniczej z kraju, dziedziczących tradycje:

 • 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego
 • 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich
 • 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich
 • 4 Pułku Strzelców
 • 8 Pułku Strzelców Konnych z Chełmna

oraz ułanów Reprezentacyjnego Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego z Warszawy pod dowództwem Pana por. Adama Moleskiego.

 

Jak co roku przybyła do nas z odległych zakątków kraju i zagranicy rodzina pułkowa i rodziny szwoleżerów.

Po przywitaniu głos zabrał p. Patryk Gabriel reprezentując przy mikrofonie samorząd terytorialny, po czym wszyscy w/w złożyli życzenia i gratulacje na ręce naszego prezesa - rtm. Krzysztofa Landowskiego. Następnie głos zabrał p. prof. Adam Linsenbarth - Przewodniczący Rodziny Pułkowej 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich i Pani Karola Skowrońska – Przewodnicząca Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu.

 

Pan Senator Antoni Szymański, uhonorował nasze Stowarzyszenie poprzez wręczenie godła Senatu RP. Wygłosił też cytowane poniżej przemówienie:

"Pozdrawiam uczestników święta kawalerii w Starogardzie, które obchodzone jest z okazji powstania Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich.

Szanowni Członkowie i Działacze Stowarzyszenia Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich.
Wasza trwająca dekadę praca wnosi w życie regionu i nie bójmy się tego słowa – w polską kulturę - wielorakie wartości. Po pierwsze przechowujecie PAMIĘĆ i przekazujecie ją kolejnym pokoleniom. Trudno nie dostrzec Waszej pożytecznej pracy edukacyjnej. Jest to edukacja historyczna, którą prowadzicie między innymi podczas żywych lekcji historii w szkołach, a także widowisk o charakterze rekonstrukcyjnym. Zachowujecie pamięć o historycznych obiektach takich jak kasyno oficerskie i wydarzeniach - organizując wystawy i widowiska.
Kultywujecie nie tylko pamięć historyczną, ale również „pamięć moralną”. Dzięki Wam młodzi Polacy mogą poznać zasady, na jakich przez lata opierała się wartość bojowa polskiego żołnierza. Część z nich zawarta jest w przywoływanym przez Was kodeksie oficera kawalerii. W latach, do których nawiązujecie obowiązywały oficerów niezwykle ciekawe zwyczaje dotyczące kultury bycia, odpowiedniego ubierania się, zachowania w stosunku do kobiet, szacunku dla autorytetów czy przestrzegania obyczajności w miejscach publicznych. Wy dziś też czujecie się odpowiedzialni za kulturę bycia. Odczuwając zagrożenie zanikiem dobrego wychowania, propagujecie je wśród młodzieży.

Na docenienie zasługuje również aktywność społeczno-kulturalna rokitniańskich szwoleżerów. Wasze działania propagują bardzo ważną cechę, jaką jest rodzinny i aktywny sposób wspólnego spędzania czasu. Tego typu formy rozrywki sprzyjają rozwojowi lokalnej kultury, umacniają więź między sąsiadami, budują porozumienie pokoleń.

Aktywności te mają charakter niezwykle naturalny. Pasują do tradycji Kociewia, gdzie rodzina, wiara i tradycja stanowią wartości niepodważalne. Jestem przekonany, że należy pielęgnować „kociewskie wartości” w dobie globalizacji, gdy coraz częściej odsuwa się na bok kulturę lokalną, relatywizuje normy moralne, a młodzież zbyt łatwo porzuca rodzinne strony, by szukać być może łatwiejszego, ale czy piękniejszego (?) życia. Działania organizacji takich jak Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich stanowią sensowną alternatywę. Bo przecież pojęcie „ziemia naszych ojców” nie musi kojarzyć się tylko z nostalgicznym wspominaniem „dni minionej chwały”. Również dziś na Kociewiu można pięknie żyć, rozwijać swoje liczne zainteresowania, kształtować środowisko i zmieniać bieg historii.

Aby tak mogło się dziać, potrzebna jest też wsparcie państwa. I taką właśnie rolę – pomocniczą – pragnie ono spełniać wobec tego wartościowego regionu. Potrzebna jest również Wasza, nasza WIARA w przyszłość Kociewia. Wiarę tą jak przed laty podtrzymują okazałe konie i dumni jeźdźcy. Bogu dzięki nie muszą dziś bronić naszych granic. Wciąż jednak ich potrzebujemy, by szarżować naprzeciw zniechęceniu i apatii. Dzięki nim nadal chce nam się marzyć. A gdzie marzenia tam nadzieja. Gdzie nadzieja tam rozwój! Czego sobie i Państwu życzę w tym uroczystym dniu."

Życzenia, gratulacje złożyli także Pani Anna Czech i Pan Jan Kilian – Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, a także Pan Krzysztof Trawicki- v-ce Marszałek Województwa Pomorskiego praz przedstawiciele Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w osobach: Prezesa - Pana Lecha Magnuszewskiego i Wiceprezesa - Pana Zbigniewa Bony


fot. Artur Hossa i Magdalena Dalecka


Jak co roku, pułkowe święto to okazja do wręczenia odznaczeń, podziękowań i wyróżnień dla osób szczególnie zasłużonych dla kultywowania kawaleryjskich tradycji. Pierwszej ceremonii wręczenia odznaczeń - Medali „Pro Patria” nadanych Decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dokonał Pan Minister Jan Józef Kasprzyk. W tym roku nasze Stowarzyszenie zostało wyróżnione tym medalem. Osobami wyróżnionymi byli: Pan Krzysztof Trawicki- v-ce Marszałek Województwa oraz st.wachm. Tomasz Kaszuba z naszego szwadronu.


fot. Artur Hossa


Na mocy decyzji kapituły odznaki Szwadronu Jazdy Rzeczypospolitej Polskiej, odznaką wyróżnieni zostali:

 • bryg. Zbigniew Kamiński
 • mł.insp. Bogusław Zięba
 • mjr Marek Rzeszótko
 • mjr Zbigniew Miszczak
 • kpt. Andrzej Karczyński

Wręczenia odznak dokonał prezes Federacji Kawalerii Ochotniczej Rzeczypospolitej Polskiej p. rtm. Tadeusz Kühn


Kapituła Odznaki Honorowej Szwadronu Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich nadała Odznakę Szwadronu n/w osobom:

 • st.wachm. Arkadiusz Kupper
 • szwol. Radosław Regliński
 • szwol. Filip Wójcicki
 • szwol. Piotr Kupper
 • szwol. Mateusz Bullman
 • szwol. Piotr Bojanowski

Odznaki wręczył dowódca szwadronu - rtm. Krzysztof Landowski.


Zarząd Szwadronu Kawalerii w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu tradycji kawalerii polskiej wyróżnił szablami oficerskim wz.21/22 n/w osoby:

 • st.wachm. Arkadiusz Kupper
 • wachm. Ryszard Stachelek
 • szwol. Roman Akerman
 • szwol. Radosław Regliński
 • szwol. Filip Wójcicki
 • szwol. Piotr Bojanowski

Wręczenia szabel dokonał Prezydent Miasta p. Janusz Stankowiak i Dowódca Szwadronu rtm. Krzysztof Landowski.


fot. Artur Hossa i Magdalena Dalecka


Krzyż szwoleżerski jest odznaczeniem wyjątkowym nadawanym przez Kapitułę za wieloletnią, ofiarną służbę społeczną na rzecz kultywowania tradycji
2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. Został ustanowiony w tym roku z okazji jubileuszu Stowarzyszenia, a odznaczeni mogą zostać zarówno osoby fizyczne jak też instytucje. Posiada trzy stopnie: złoty, srebrny i brązowy.

Złotym Krzyżem Szwoleżerskim odznaczeni zostali:

 • Pan Minister Jan Józef Kasprzyk
 • gen.bryg. Krzysztof Makowski
 • p. prof. Adam Linsenbarth
 • p. Karola Skowrońska
 • rtm. Tadeusz Kuhn
 • rtm. Robert Woronowicz


Srebrnym Krzyżem Szwoleżerskim odznaczeni zostali:

 • p. Janusz Stankowiak
 • p. Maciej Kalinowski
 • p. Przemysław Biesek-Talewski
 • p. Stanisław Połom
 • p. Leszek Burczyk
 • p. Jacek Olszewski
 • p. prof. Andrzej Wardyn

Brązowym Krzyżem Szwoleżerskim odznaczeni zostali:

 • chor. Stanisław Szamałek
 • chor. Andrzej Staniewski
 • st.wachm Jarosław Brunke
 • st.wachm. Adam Sosnowski
 • p. Stanisław Michalski
 • p. Janusz Stachulski
 • p. Dariusz Michalski
 • Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego
 • Kurkowe Bractwo Strzeleckie
 • Szwadron 8 Pułku Strzelców Konnych
 • Rada Miasta Starogard
 • Rada Gminy Starogard
 • kpt. Maciej Skrzypczak
 • rtm. Marian Stefański
 • rtm. Jakub Czekaj
 • rtm. Adam Sujecki
 • por. Tadeusz Kowalski
 • chor. Wojciech Lisiecki
 • wachm. Daniel Podolski
 • plut. Marcin Stencel
 • p. Władysław Kubiak


fot. Artur Hossa


Za wieloletnią współpracę oraz kultywowanie tradycji kawaleryjskich ryngrafy pamiątkowe otrzymali:

 • p. Poseł Anna Czech
 • p. Poseł Jan Klian
 • p. Senator Antoni Szymański
 • płk. Marek Bogdański
 • p. Ryszard Szwoch
 • p. Lech Kolaska
 • 9 Brygada Kawalerii Pancernej
 • płk Andrzej Płocha
 • płk Stanisław Skrzyński
 • ppłk Jan Urbański
 • p. Tadeusz Kupper

fot. Artur Hossa


Żądna społeczna inicjatywa, żadna organizacja non profit nie może funkcjonować bez wsparcia.
Przez wszystkie lata swej dotychczasowej działalności my - starogardzcy szwoleżerowie mogliśmy liczyć na stałe grono przyjaciół. Dlatego też za stałe i nieprzerwane wsparcie, pomoc i serce Złote Statuetki "Orła Białego" otrzymali:

 • p. Stefan Lubawski – Dyrektor Zarządzający Polpharma SA
 • p. Mariusz Popławski – Prezes zarządu Prywatnej Spółki Spożywców i jednocześnie v-ce Prezes i członek założyciel naszego stowarzyszenia
 • p. Zenon Błański – prezes Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gd.
 • p. Jarosław Rocławski – właściciel firmy ROSITA
 • gen.bryg. Marek Sokołowski – dowódca 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej
 • mjr Marek Rzeszótko - Dyrektor Aresztu Śledczego w Starogardzie Gd.


Następnie głos zabrał prezes Federacji Kawalerii Ochotniczej Rzeczypospolitej Polskiej p. rtm. Tadeusz Kühn oraz Pan Minister Jan Józef Kasprzyk.


fot. Artur Hossa


Na tym zakończyliśmy uroczystą Akademię w sali kina "Sokół" prowadzoną przez p. Sławomira Siezieniewskiego  - wieloletniego przyjaciela naszego stowarzyszenia. Akompaniował przy fortepianie p. Wojciech Gdaniec.

Wsparcia przy organizacji tegorocznego święta 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich udzielili:

 • Polpharma S.A.
 • Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gd.
 • Prywatna Spółka Spożywców w Starogardzie Gd.
 • Gmina Starogard Gd.
 • Urząd Miasta Starogard Gd.
 • Starostwo Powiatowe
 • Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana
 • Firma Gzella
 • PKS Starogard Gd.
 • PZU
 • Renault Polska
 • Gruau
 • RCI Banque
 • Rafalex
 • Pan Lech Kolaska
 • Hubertus sp. z o.o.
 • Renault Adamowscy
 • Total

Przedsięwzięcie zrealizowano przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Starogard oraz Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

2016.06.11 - Święto kawalerii: Otwarcie Kasyna Oficerskiego

Po uroczystej Akademii byliśmy świadkami wzruszającej uroczystości otwarcia budynku Kasyna Oficerskiego, którego historia jest tak ciekawa, że nadaje się na scenariusz filmowy (opisana w zakładce: Kasyno/Historia Kasyna). Zgromadzonym gościom przedstawił ją Sławomir Siezieniewski  - wieloletni przyjaciel naszego stowarzyszenia.

 Następnie głos zabrał nasz Dowódca - rtm. Krzysztof Landowski.

 

"Szanowni Państwo,

 Stoimy przed budynkiem kasyna oficerskiego 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich.

Jak długa i zawiła jest historia tego miejsca, tak trudna i kręta była nasza droga do zaszczytnego celu jakim było odtworzenie budynku w funkcjach i architekturze z okresu międzywojennego.

Nasz batalia o to miejsca trwała 5 lat.

Ówczesne władze początkowo nie wyrażały chęci rozmów a budynek został wystawiony na sprzedaż. Po wielu trudach Miasto Starogard Gd. decydowało się SPRZEDAĆ  - powtarzam SPRZEDAĆ budynek, który zakupiliśmy dzięki środkom spłacanego przez nas 10-letniego kredytu.

29  stycznia  2013  niszczejący budynek z piękną  historią i tradycją stał się własnością Stowarzyszenia. Wtedy to zdjęto z niego wyrok jaki  czyhał zgotowany przez los wzorem pobliskich starogardzkich młynów z których została sterta gruzu.

Decyzja o  zakupie wywołała szereg emocjonalnych wystąpień i gratulacji. Wiele padło też deklaracji pomocy, ku naszej radości. Niestety jak to zwykle w życiu bywa słowa dotrzymali tylko nieliczni. Wydawało by się, że biorąc pod uwagę deklarowane słowa a zwłaszcza liczbę gości których corocznie gościmy na naszych uroczystościach, zapewniana pomoc powinna być zdecydowanie bardziej owocna i skuteczna.

 

Stan budynku był o wiele gorszy niż wskazywały operaty i oceny techniczne. Aby uzyskać dzisiejszy stan trzeba było:

 • zabezpieczyć i wzmocnić fundamenty oraz konstrukcje budynku
 • wymienić zdecydowaną część więźby dachowej
 • wymienić wszystkie stropy i sufity
 • wykonać wszystkie instalacje wewnętrzne i zewnętrzne
 • ocieplić fundamenty
 • wykonać wszystkie elewacje wewnętrzne.

 

I choć na rewitalizację czeka jeszcze elewacja zewnętrzna to zapewniam Państwa, że wewnątrz budynku znajdziecie Państwo duszę i klimat tamtego okresu, kiedy budynek tętnił życiem towarzyskim  i kulturalnym i szwoleżerskim.

Odtworzyliśmy salę prezydencką, generalską  oraz kancelarię.

W trzech salach muzealnych zgromadzone są bezcenne pamiątki po 2 Pułku Ułanów Legionów Polskich i 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich a w sali prezydenckiej na ścianach zawisły jak niegdyś portrety wybitnych dowódców naszego pułku.

 

Drodzy Państwo,

Dziękuje z całego serca wszystkim  którzy pomogli nam w odbudowie budynku, wsparli nas finansowo, rzeczowo oraz  pracą. Szczególne podziękowania kierują do dyrektora Aresztu Śledczego w Starogardzie Gd. p. mjr Marka Rzeszótko, który udzielił stowarzyszeniu nieocenionego wsparcia.

Dziękuję rodzinie pułkowej oraz tym wszystkim, którzy przekazali lub użyczyli eksponaty i pamiątki muzealne.

 

Dziękuję wszystkim Państwu z całego szwoleżerskiego serca.

 

Jestem przekonany, że od dziś budynek będzie służył społeczeństwu jak dawniej, a dzieci i młodzież w naszych salach tradycji znajdą kawałek pięknej, ciekawej i wzruszającej historii Szwoleżerów Rokitniańskich."

 

 

Za zasługi i wielki wkład w odbudowe kasyna wyróżnieni zostali dwaj nasi oficerowie, którzy włożyli całe swoje serce by tego dnia odrestaurowane Kasyno zostało otwarte: mjr Stefan Szarmach i por. Jarosław Tobieński. Nie mogło by to mieć miejsca gdyby nie wsparcie żon obu odznaczonych oraz małżonki naszego dowódcy, gdyż pracując przy odbudowie kasyna, zarówno rtm. Krzysztof Landowski jak i odznaczeni oficerowie poświęcali cały swój wolny czas - także ten, który mogli spędzić wspólnie z rodziną. Dlatego też, w podzięce nie tylko za wsparcie, ale też wyrozumiałość i cierpliwość podziękowania otrzymały również żony: p. Elżbieta Szarmach, p. Katarzyna Tobieńska oraz p. Barbara Landowska.

W odrestaurowanej Sali Prezydenckiej znalazły swoje miejsce portrety wszystkich historycznych dowódców 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. Portrety te wykonała p. Magdalena Haras, za co otrzymała podziękowanie.

Wyróżnieni zostali także p. Henry Drążek i p. Marian Stefański za wsparcie naszego Szwadronu, a także p. Arkadiusz Kozikowski - za wielki trud i wysiłek włożony w odbudowę budynku Kasyna Oficerskiego.

Następnie dokonano aktu symbolicznego otwarcia budynku kasyna, po czym nasz kapelan, ks.por. dr Przemysław Piwowarczyk go poświęcił.

Po poświęceniu p. Teresa Dangel- córka dowódcy pułku płk. dypl. Konstantego Druckiego–Lubeckiego oraz p. Jarosław Trepto - Bratanek dowódcy pułku ppłk dypl. Józefa Trepto dokonali odsłonięcia tablicy PRO MEMORIA dedykowanej zamordowanym przez NKWD wiosną 1940 r. ich najbliższym. Następnie zaproszono uczestniczących w uroczystości gości do budynku kasyna, gdzie zgodnie ze zwyczajem pułku miał miejsce pierwszy od 1939 r. toast szwoleżerski podczas którego Orkiestra zagrała „Więc pijmy wino szwoleżerowie”. Prezes Federacji Kawalerii Ochotniczej Rzeczypospolitej Polskiej p. rtm. Tadeusz Kühn przekazał na ręce rtm Krzysztofa Landowskiego portret marszałka Józefa Piłsudskiego.

Po toaście goście zwiedzili nowo otwarte Muzeum Pułku oraz przygotowaną przez p. Henryka Drążka wystawę zdjęć wykonanych przez p. Stanisława Michalskiego, które przedstawiały prace przy odbudowie budynku Kasyna Oficerskiego.

 

fot. Artur Hossa

fot.: me, źródło: Naszemiasto.pl

 

2016.06.11 - Święto kawalerii w telewizji Pomorska.TV

 

2016.06.12 - Święto kawalerii: Msza św. na starogardzkim rynku

Dnia 12 czerwca 2016 r. ulicami miasta przemaszerowali żołnierze Kompanii Honorowej IX Brygady Kawalerii pod dowództwem por. Kamila Ksoka, szwadron 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich pod dowództwem rtm. Krzysztofa Landowskiego, sekcja kolarska z Ozorkowa oraz sekcja jeździecka Joker w barwach 8 Pułku Strzelców Konnych. Setki mieszkańców Starogardu podziwiało grację i wdzięk defiladujących żołnierzy, którym do marszu przygrywała orkiestra Wojsk Lądowych z Elbląga.

Uroczystą paradę poprzedziła msza polowa na Rynku. Koncelebrował ją proboszcz parafii św. Katarzyny w Klonówce ks. dr Przemysław Piwowarczyk. Oprócz Kawalerzystów uczestniczyli w niej zastępca szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, poseł na sejm RP Jan Kilian, władze samorządowe miasta, poczty sztandarowe, Bractwo Kurkowe i harcerze.

fot. Grzegorz Koprowski

2016.06.12 - Święto kawalerii w telewizji TVP 3 Gdańsk