2023.06.10-11 - Święto Kawalerii w Starogardzie Gdańskim

Tegoroczne Święto Kawalerii rozpoczęliśmy fragmentem filmu „Legiony” przedstawiającym szarżę pod Rokitną 2 Pułku ułanów – protoplasty naszego pułku.

Po filmie, przy dźwiękach marsza pułkowego, wprowadzono pułkowy sztandar i powitano przybyłych na uroczystości gości:

 • Pana Marcina Drewę – Doradcę Społecznego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Pana Oleksandra Plodystyi – Konsula Ukrainy w Gdańsku
 • Pana Jana Strawińskiego – Konsula Honorowego Bułgarii w Gdańsku
 • Pana Ryszarda Świlskiego - Senatora Rzeczypospolitej Polskiej
 • Pana Dariusza Drelicha – Wojewodę PomorskiegoPłk Mirosława Demediuka – reprezentanta ministra Jana Józefa Kasprzyka – Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

oraz honorowych prezesów Stowarzyszenia, w osobach gen. broni Bogusława Samola oraz gen. bryg. Krzysztofa Makowskiego.

Przybyli również oficerowie wojskoa polskiego, a wśród nich:

 • dyw. Marek Sokołowski – I Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 • bryg. Jacek Ostrowski - Szef Zarządu Operacyjnego Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 • bryg. Grzegorz Barabieda – Dowódcę 10 Brygady Kawalerii Pancernej
 • płk. dypl. Sławomir Lidwa - Dowódcę 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej
 • płk dypl. Tomasz Biedziak – Dowódcę 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej
 • mjr Monika Gołębiewska-Trojszczak - reprezentującą płk. Andrzeja Dudę – Dowódcę Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód
 • por. Marcin Aszkielowicz - reprezentujący płk Andrzeja Płochę - Szefa Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Gdańsku

oraz przedstawiciele służb mundurowych w osobach:

 • Bogusława Ziemby – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku
 • mł. insp. Grzegorza Mitury – Komendanta Powiatowego Policji w Starogardzie Gdańskim
 • bryg. Tomasza Wardyna – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
 • płk Andrzeja Gniota – Dyrektora Okręgowego Aresztu Śledczego w Bydgoszczy
 • ppłk Ireneusza Łepkowskiego – Dyrektora Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim

Przybyli też ułani Reprezentacyjnego Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego z Warszawy pod dowództwem Pana kapitana Tomasza Wyczawskiego

Na uroczystościach nie mogło zabraknąć współgospodarzy dzisiejszych uroczystości:

 • Prezydenta Miasta – Pana Janusza Stankowiaka
 • Wiceprezydenta Miasta – Pana Macieja Kalinowskiego
 • Starosty Starogardzkiego – Pana Kazimierza Chyłę
 • Wicestarosty Starogardzkiego - Pana Patryka Gabriela
 • Członkinii Zarządu Powiatu Starogardzkiego – Pani Wiolety Strzemkowskiej-Konkolewskiej
 • Pani Wójt Gminy Starogard Gdański - Magdalenę Forc-Cherek

Po przywitaniu zabrał głos dowódca naszego pułku - rtm Krzysztof Landowski, po którym wręczono odznaczenia państwowe.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, odznaczeni zostali:

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 • rtm Krzysztof Landowski
 • Pan Mariusz Popławski

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 • Pan Rajmund Józef Radde - za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania i kultywowania historii polskiego oręża
 • Pan Zbigniew Zdzisław Toporowski - za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja DUDY, za zasługi dla Niepodległej, odznaczona została MEDALEM STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI ppor. Anna Elżbieta SZCZEPAŃSKA

Na podstawie Zarządzenia Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych z 1 września 2011 roku w sprawie ustanowienia odznaki okolicznościowej o nazwie MEDAL „PRO PATRIA” - dla uhonorowania osób fizycznych i prawnych szczególnie zasłużonych w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny, a także regulaminu nadawania tej odznaki, decyzją Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych pana Jana Józefa KASPRZYKA MEDALEM „PRO PATRIA” wyróżnieni zostali:

 • Pan Patryk DEMSKI
 • Pan Marcin DREWA
 • ppłk Ireneusz ŁEPKOWSKI

Po wyręczeniach państwowych odznaczeń i okolicznościowych wystąpieniach głos zabrał Prezydent miasta Starogard Gdańskiego p. Janusz Stankowiak.

Jak co roku, pułkowe święto to okazja do wręczenia odznaczeń, podziękowań i wyróżnień dla osób szczególnie zasłużonych dla kultywowania kawaleryjskich tradycji.

Za stałe i nieprzerwane wsparcie, pomoc, zaangażowanie oraz kultywowanie tradycji kawaleryjskich Statuetkę „Orła Białego” otrzymali:

 • płk Sławomir Lidwa – dowódca 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej
 • płk Tomasz Biedziak - dowódca 20 Brygady Zmechanizowanej
 • płk Andrzej Duda - Dowódca Pułku Wsparcia
 • Dowodzenia Korpusu Północny Wschód – statuetkę odebrała, pani mjr Monika Gołębiewska-Trojszczak

W uznaniu bohaterskiej walki narodu Ukrainy przekazano podziękowanie w formie obrazu ROKITNA jako symbol naszej solidarności w walce o Niepodległość Ukrainy i Europy Panu Oleksandrowi Plodostyj - Konsulowi  Ukrainy.

Kapituła Odznaki Honorowej 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich za wieloletnią współpracę oraz służbę na rzecz kultywowaniu tradycji i esprit de corps  Pułku nadała Odznakę Honorową 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich n/w osobom:

 • Pan Jan Strawiński
 • bryg. Tomasz Wardyn
 • ppłk Przemysław Stański
 • mł. insp. Grzegorz Mitura
 • por dr Łukasz Kątny
 • Michał Piaskowski
 • chor. szt. Mariusz Sobiło

Zarząd Szwadronu Kawalerii w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu tradycji kawalerii polskiej wyróżnił Honorowym Proporcem Pułku n/w osoby:

 • Pan Dariusz Drelich
 • broni Bogusław Samol
 • dyw. Marek Sokołowski
 • bryg. Jacek Ostrowski
 • bryg. Grzegorz Barabieda
 • bryg. Krzysztof Makowski

Ustanowiony w 15 rocznicę utworzenia Stowarzyszenia „Medal Honorowy 2 Pułku Szwoleżerów” otrzymali:

 • Bogusław Ziemba
 • Pan Janusz Stankowiak
 • Pan Maciej Kalinowski
 • Pan Kazimierz Chyła
 • Pan Patryk Gabriel
 • Pani Małgorzata Forc-Cherek

W podziękowaniu za wspieranie bieżącej działalności stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem odbudowy pomnika ostatnich dowódców 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich - pułkowe ryngrafy otrzymują:

 • Pan Mariusz Gliszczyński
 • Pan Henryk Kinder
 • Pan Tomasz Lichnerowicz
 • Pan Sławomir Flisikowski
 • Pracownia Architektoniczna Anity Rogowskiej i Leszka Niklewskiego
 • płk Andrzej Płocha – ryngraf odebrał por. Marcin Aszkielowicz - reprezentujący Szefa Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Gdańsku
 • mjr Jan Smalarz
 • Grzegorz Chudzik
 • Magdalena Dudek
 • Starogardzkie Centrum Kultury

Zarząd szwadronu Kawalerii w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu tradycji kawalerii polskiej wyróżnił szablą oficerską wz.21/22 pan Marcina Drewę.

Krzyż szwoleżerski jest odznaczeniem wyjątkowym nadawanym przez Kapitułę za wieloletnią, ofiarną służbę społeczną na rzecz kultywowania tradycji 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich a odznaczone mogą być zarówno osoby fizyczne jak też instytucje. Posiada trzy stopnie złoty, srebrny i brązowy.

Złotym Krzyżem Szwoleżerskim odznaczeni zostali:

 • Adam Sosnowski
 • Andrzej Klimczuk
 • wachm. Jarosław Brunke
 • Konrad Grudzień

Srebrnym Krzyżem  Szwoleżerskim odznaczeni zostali:

 • Andrzej Żółkiewski
 • Ryszard Grądman
 • Michał Nowacki
 • Pan Sławomir Siezieniewski

Brązowym Krzyżem  Szwoleżerskim odznaczeni zostali:

 • Janusz Landowski
 • Tomasz Sojka
 • Michał Wilk

Ryngrafem Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych odznaczeni zostali: prof. Adam Linsenbarth – Przewodniczący Rodziny Pułkowej oraz por. Jarosław Tobieński.

Na tym zakończyliśmy akademię.

 

 

Punktualnie o godz. 13:30 w niedzielę 11.06.2023 r. rozpoczęła się msza św. w intencji poległych i zmarłych szwoleżerów w kościele parafialnym p.w. św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim pod przewodnictwem J.E. ks. Biskupa Ryszarda Kasyny.

Druga część obchodów święta kawalerii w Starogardzie Gdańskim, a mianowicie festyn kawaleryjski odbył się w niedzielne popołudnie w starogardzkim Stadzie Ogierów i rozpoczął pokazem pocztu sztandarowego 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich.

Po pokazie odbyło się wręczenie wyróżnień, i tak za stałe i nieprzerwane wsparcie, pomoc, zaangażowanie oraz kultywowanie tradycji kawaleryjskich Statuetkę „Orła Białego” otrzymał Pan Józef Sarnowski -Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, natomiast w dowód uznania za propagowanie tradycji i historii 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich ryngraf pułkowy otrzymał Jakub Szpetulski-Łazarowicz.

Za zaangażowanie w pracę Stowarzyszenia w kultywowaniu tradycji polskiej kawalerii Dowódca 20 Brygady Zmechanizowanej wyróżnił replikami sztandaru pułku:

 • wachm. Jarosław Brunke
 • Wiesław Witucki
 • Konrad Grudzień
 • Tomasz Sojka

Pokaz konnej musztry paradnej oraz władania bronią białą w wykonaniu Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego z Warszawy był kolejnym punktem festynu. 

Po występie pierwszą z inscenizacji była inscenizacja życia koszarowego „Stajenne porządki”, którą prowadził Jerzy Hanisz.

Stałym już corocznym punktem jest koncert Orkiestry Wojskowej z Elbląga - jednej z najstarszych orkiestr wojskowych w Wojsku Polskim. W maju 2012 r. Orkiestra uzyskała tytuł i miano najlepszej Orkiestry Wojsk Lądowych. Obecnie Orkiestra podporządkowana jest Dowódcy Garnizonu Warszawa Orkiestra od siedemnastu lat uczestniczy w naszych świętach pułkowych.

Po koncercie nastąpił wzruszający moment pożegnania kończącego po 40 latach zawodowąj służbę wojskową,  z-ca d-cy orkiestry st. chor. sztab. Sławomira Justy.

Na zakończenie widzowie byli świadkami ostatniej w tym dniu inscenizacji pt. „Bić bolszewika”, którą prowadził Jerzy Hanisz

Podczas Festynu była też niezwykła okazja do zapoznania się ze sprzętem i wyposażeniem wojskowym.

 Współorganizatorem Święta Kawalerii było Województwo Pomorskie

Partnerem Święta Kawalerii był Totalizator Sportowy – właściciel marki LOTTO .

Przedsięwzięcie zrealizowano przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Starogard, Urzędu ds. Kombatantów i Osób represjonowanych, Fundacji ORLEN dla Pomorza, Fundacji Energa oraz Tauron. Wsparcia udzieliły: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gmina Wiejska Starogard Gd. i Starostwo Powiatowe.

Współorganizatorem uroczystości był Prezydent Miasta Starogardu Gd., Wójt Gminy Starogard Gd, Starosta Starogardzki oraz 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu, 9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej, Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Patronatem medialnym tegoroczne święto pułku objęła TVP Gdańsk, Radio Gdańsk, Radio Głos oraz Dziennik Bałtycki, Gazeta Kociewska, Portal Kociewiak.pl, Wieści z Kociewia, Verizane, 24starogard.pl, Reporter Kociewia, Pielgrzym.