03.05.2022 - 231 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Z okazji 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, przed południem wciągnięto na maszt flagę państwową na starogardzkim rynku, gdzie odbyły się uroczystości podczas których przemowę wygłosiła Przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert. Na zakończenie delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów. Uroczystości zakończono uroczystą mszę św. w intencji Ojczyzny w kościele p.w. św. Katarzyny.